Global Branch
We are in Korea and Chinese market now.
Headquater – COREN Inc.
25, Muhak-ro 35-gil, Suseong-gu, Daegu, Republic of Korea

China Branch
No.104 Bldg.13, Huangshan-Lu, Tianyuan-Qu, Zhuzhou city, Hunan Province